We zijn bezig om binnen Den Krieck weer verenigingsactiviteiten ontplooien. Wij gaan daar samen plannen voor maken. 
Er is enorm veel informatie op het internet te vinden over het onderwerp. Als vereniging willen we u graag informeren over waar wij ons op baseren zodat u weet waar onze beslissingen komen.

Belangrijk is allereerst dat de vereniging zich strikt houdt aan de regels die komen van onze overheid.

Vervolgens volgt de vereniging de regelgeving en adviezen van de relevante zwembond KNZB en sportkoepel NOC_NSF.

Wat betekent dit alles nu voor ons?

Op dit moment ligt tot 11 mei 2020 alle sportbeoefening alsmede het zwemonderwijs in Den Krieck stil. We zijn reeds aan het onderzoeken wat na deze datum mogelijk zal zijn. Dat doen wij als volgt:

  1. Mogen wij weer in het zwembad? Zo ja, gaan we door, zo nee dan blijven we in de huidige situatie;
  2. Als we weer in het zwembad mogen gaan we kijken wat de regels van de overheid, de sportbonden en, niet onbelangrijk, de stichting die aan ons het bad verhuurt, inhouden;
  3. Binnen die regels gaan wij per sportactiviteit een plan maken over hoe we aan die regels denken te gaan voldoen;
  4. Als dit plan wordt goedgekeurd door voornoemde organisaties laten wij aan alle betrokkenen (leden, trainers, toezichthouders, vrijwilligers) weten hoe het plan eruitziet;
  5. Daarna gaan we het plan uitvoeren waarbij het duidelijk zal zijn dat we de medewerking van alle leden en andere betrokkenen hard nodig zullen hebben.

Coronacrisis, financieel

Helaas bereiken ons veel berichten van bedrijven en organisaties die financieel zwaar getroffen worden door deze crisis. We zijn als vereniging direct aan de slag gegaan om financiële ondersteuning van de overheid te zoeken. Op dit moment lijkt het erop dat we een goede steun in de rug gaan krijgen om dit financieel te boven te komen. Uiteraard zal, als al het stof rondom de crisis is opgetrokken, een verrekening plaatsvinden waarbij alle bijdragen, voorschotten, contributies, lesgelden etc. zullen worden beoordeeld. Daarbij zal o.a. bekeken worden of gedeeltelijke of gehele terugbetaling moet plaatsvinden. Dit zullen we uiteraard ook tijdig aan alle betrokkenen laten weten. Over de contributiebetaling zijn onze leden al separaat benaderd via email. Vertrouw er alstublieft op dat wij ook tijdens deze crisis verantwoord zullen blijven omgaan met de door u aan ons toevertrouwde financiën.

Coronacrisis, tenslotte

Net als andere verengingen worden wij stevig geraakt door deze ontwikkelingen. Dit geldt voor onze positie als werkgever, onze activiteiten in het zwemonderwijs, onze activiteiten in het georganiseerd sporten en onze overige verenigingsactiviteiten.

Maar het enthousiasme dat onze vereniging eigen is samen met de steun die we vanuit overheid en samenleving ontvangen zullen ons in staat stellen door deze crisis heen te komen en onze rol als vereniging weer op te pakken.