In 2018 kregen we dankzij de ‘Rabo ClubKasCampagne’ ruim tweeduizend euro. Oude Veer en Den Krieck kreeg dat dankzij de Rabobank leden die hun stem op ons uitbrachten. Vanaf 23 april tot 14 mei kunnen kunnen zij weer stemmen en hopelijk brengt de actie weer zoveel geld op.

Stemadvies van Oude Veer & Den Krieck:

Hoe meer stemmen, des te hoger is de bijdrage dat aan ons wordt uitgekeerd.  Dus gaan we actie voeren om zoveel mogelijk mensen over te halen om op ons te gaan stemmen!

Voor de ClubKasCampagne zijn aangemeld:

– Triathlon en zwemclub Oude Veer
– ZW Oude Veer
– Zwembad Den Krieck

Stemt u op ons?  Als lid van de Rabobank mag u 5 stemmen verdelen over clubs (max. 2  stemmen er club) die u een warm hart toedraagt. Daar horen wij toch ook bij? Stemmen kan van 23 april t/m 14 mei via: http://www.clubkascampagne.nl/kvnh

De bestedingsdoelen van Oude Veer zijn:

Uitbreiding trainingsfaciliteiten ten behoeve van de leden, het organiseren van diverse activiteiten in Zwembad Den Krieck en het optimaliseren van het ABC zwemonderwijs.

Hopelijk gaan we het resultaat van vorig jaar (totaal € 2.249,66) overtreffen.

De uitslag van de stemming in 2018 was:

Zwem- en waterpolovereniging ‘Oude Veer’, 49 stemmen goed voor € 311,21

Triathlon- en zwemclub ‘Oude Veer’, 81 stemmen goed voor € 484.52

Stichting Zwembad ‘Den Krieck’, 260 stemmen goed voor € 1453,93