Jaarverslag 2015

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op: woensdagavond 15 april 2015, aanvang 20.15 uur,                                                                                        in de kantine van “Den Krieck”, Ceresplein 2, Breezand.

We staan aan de vooravond van veranderingen. Vereniging en Stichting hebben de intentie om deze veranderingen zo goed mogelijk in de juiste banen te leiden. We willen sterker uit de strijd komen. Dat vergt veel inspanning van diverse mensen. Maar het enthousiasme is aanwezig en daarom zien we mogelijkheden om niet als een nachtkaarsje uit te gaan. Als we dan toch uit moeten gaan, dan door een stormwind waardoor de kaars omvalt, maar zeker niet eerder.

Lees verder in het jaarverslag van Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer 2014.

Het jaarverslag 2014 is hier te downloaden: Jaarverslag Zwem- en Waterpolovereniging Oude Veer 2014.pdf