Per 1 januari 2020 zijn we helaas genoodzaakt om de tarieven te verhogen. De volgende overwegingen hebben geleid tot de verhogingen.

  • Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebouw eigendom van de Stichting. Dit betekent dat wij niet meer voor groot onderhoud en tegenslagen kunnen aankloppen bij de Gemeente.
  • Wij naar de Gemeente en Hoze een verplichting hebben om het zwembad op een verantwoordelijke/uitlegbare wijze te exploiteren.
  • De verhoging zorgt voor de mogelijkheid tot investeren in het zwembad naar de toekomst toe.
Ingaande 01-01-2020 Nieuw tarievenstelsel
Abonnementskaart Opgeheven
Entreeprijs vrijzwemmen, zowel ST. als Vereniging € 3,50  
Badenboekje 10 € 32,50  
Badenboekje 25 € 80,=
Badenboekje 50 € 150,=
Activiteiten Losse les € 5,= Per maand € 20,= Per 5 maanden € 90,= Per jaar € 150,=  
Fitness € 3,=
Elementair € 35,= per maand.
€ 150,= privéles per maand. (37,50 per les)