Ruim veertig kinderen hebben weer voor hun diploma A, B of C afgezwommen. Om precies te zijn hebben 17 A-tjes , 18 B-tjes en 15 C- tjes. Zij deden dit op zaterdag 2 november, waarbij de instructeurs ook nog eens een geweldige beoordeling kregen van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Oude Veer kreeg de volgende beoordeling van de vaardigheden: Diploma A en B: 6x zeer goed, diploma C: 5x zeer goed en 1x goed. Daar mag de afdeling elementair best trots op zijn!

Onze vereniging is in bezit van de licentie Nationale Zwemdiploma’s en voldoet dus aantoonbaar aan de kwaliteitseisen die de Nationale Raad Zwemveiligheid stelt.

Vanuit het hoofddoel ‘zwemveiligheid’ wordt getoetst wat kinderen kunnen middels vaardigheidsproeven. Het gaat dan onder andere om ‘je onder water kunnen oriënteren’ en ‘over een redelijke afstand in het water naar de kant kunnen verplaatsen en dit kunnen volhouden’. Er worden ook eisen gesteld aan de zwemtechniek (hoe bewegen de kinderen in het water). Hierbij worden drie niveaus onderscheiden (de Nationale Zwemdiploma’s), die gekoppeld zijn aan het  A-, B- en C-diploma.

De Nationale Norm Zwemveiligheid staat gelijk aan het Zwemdiploma C. Het complete Zwem-ABC is een paspoort voor een leven lang zwemplezier. Met de Nationale Norm Zwemveiligheid/Zwemdiploma C heb je tijdens het diplomazwemmen laten zien dat je de vaardigheden goed uit kon voeren voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC.