Contributie per 1 oktober 2019

Basiscontributie

Basiscontributie (zie voorwaarde 2) 76,00 per jaar

Wedstrijdzwemmen

Basiscontributie Wedstrijdzwemmen (zie voorwaarde 2)
76,00 per jaar
Basiscontributie Wedstrijdzwemmen met start vergunning (zie voorwaarde 2) 109,00 per jaar
Jeugd t/m 11 jaar 175,00 per jaar
12 jaar en ouder 195,00 per jaar

Triathlon

Jeugd t/m 16 jaar 170,00 per jaar
17 jaar en ouder 216,00 per jaar
       

Zwemmend Redden

Jeugd t/m 16 jaar 80,00 per jaar
17 jaar en ouder 92,00 per jaar

Voorwaarden

  1. Extra kosten, zoals inschrijfgelden, reisgelden, keuringen e.d. dienen door de leden zelf betaald te worden; deze kosten zijn niet in de contributies verwerkt.
  2. Leden die door hun werk/studie niet in staat zijn de trainingen bij Oude Veer te volgen, betalen bij Oude Veer per jaar basiscontributie. De aanvraag hiervoor dient vooraf bij het Bestuur te geschieden.
  3. Een lid, die binnen de vereniging in meerdere afdelingen actief sport bedrijft, betaalt een aangepaste contributie n.l.: 100 % van de hoogste contributie en 50% van de 2e sport.
  4. Jeugd onder de 18 jaar uit hetzelfde gezin. Hiervoor wordt bij het 3e kind een reductie gegeven van 50%. De eerste 2 kinderen betalen 100%, 3e kind 50 % (dit geldt NIET bij het leszwemmen).
  5. Inning contributiebetaling gaat bij automatische incassomachtiging per kwartaal/jaar.
  6. Bij ziekte langer dan 3 maanden kan eventueel contributie-restitutie volgen; hierover beslist het Bestuur c.q. de penningmeester.