Contributie per 1 september 2017

Abonnementen 30,00 per jaar
Basiscontributie 70,00 per jaar
Jeugd t/m 16 jaar 165,00 per jaar
17 jaar en ouder 180,00 per jaar
Jeugd t/m 16 jaar 165,00 per jaar
17 jaar en ouder 210,00 per jaar
Alleen trainen op donderdag 85,00 per jaar

Voorwaarden

  1. Extra kosten, zoals inschrijfgelden, reisgelden, keuringen e.d. dienen door de leden zelf betaald te worden; deze kosten zijn niet in de contributies verwerkt.
  2. Leden die door hun werk/studie niet in staat zijn de trainingen bij Oude Veer te volgen, betalen bij Oude Veer per jaar basiscontributie. De aanvraag hiervoor dient vooraf bij het Bestuur te geschieden.
  3. Een lid, die binnen de vereniging in meerdere afdelingen actief sport bedrijft, betaalt een aangepaste contributie n.l.: 100 % van de hoogste contributie en 50% van de 2e sport.
  4. Jeugd onder de 18 jaar uit hetzelfde gezin. Hiervoor wordt bij het 3e kind een reductie gegeven van 50%. De eerste 2 kinderen betalen 100%, 3e kind 50 % (dit geldt NIET bij het leszwemmen).
  5. Leden/abonnementhouders kunnen vrij zwemmen op de daarvoor bestemde uren voor €2,00 per persoon.
  6. Inning contributiebetaling gaat bij automatische incassomachtiging per kwartaal/jaar.
  7. Bij ziekte langer dan 3 maanden kan eventueel contributie-restitutie volgen; hierover beslist het Bestuur c.q. de penningmeester.