Drie bevlogen leden van de afdeling triatlon, Dennis van der Veen, Luuk Bos en Connie van der Lee hebben bij het bestuur aangeklopt met het voorstel om een meerjarenbeleidsvisie op te stellen. Zij hebben ideeën op welke wijze en in welke richting Oude Veer zich zou kunnen ontwikkelen. De Rabobank gaat de vereniging hiermee helpen dankzij het sponsorbeleid Rabo ClubSupport.

Om zo’n plan enige kans van slagen te geven is natuurlijk toestemming en medewerking van het bestuur nodig en op een later moment input van de vrijwilligers, trainers en leden. Want wat heb je aan een meerjarenplan waar niemand heil in ziet. Het drietal is zich gaan oriënteren: hoe zit de vereniging in elkaar, wat is er al binnen de vereniging en bij andere verenigingen (‘liever goed gejat, dan slecht bedacht’) en wie zou kunnen ondersteunen bij het maken van van zo’n plan? De Rabobank!

De Rabobank heeft het sponsorbeleid Rabo ClubSupport dat wordt onder andere ondersteund door NOC/NSF. Het bestuur en ‘de drie van de triatlon’ hebben samen een verzoek ingediend bij de Rabobank voor ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan, er volgde een intake en het verzoek is gehonoreerd. Inmiddels is wel duidelijk dat een dergelijk plan niet beperkt blijft tot de triatlon afdeling, de afdeling zal als kartrekker en blauwdruk kunnen gaan fungeren voor de andere afdelingen van de vereniging. Daarnaast wordt de organisatiestructuur eenvoudiger gemaakt. Een mooi vooruitzicht. We staan aan het begin van een super spannend en stimulerend traject.

Vriendelijke groet, Connie van der Lee