De afdeling “Stip” adviseert het verenigingsbestuur over de toekomst van de verenigings-activiteiten in het zwembad,

maar wie zijn dat nu eigenlijk?

 stip foto

 

Op de foto

ziet u van links af:

Dorus Wajon,

Dennis van Zelm,

Louis Bakker en

Ineke Sandbrink.

 

 Het plan van een nieuw te bouwen zwembad is door de Gemeenteraad voorlopig verworpen. Eerst gaan de vier zwembaden in onze Gemeente, waaronder ‘Den Krieck’ onderzoeken of het financieel haalbaar is om het bad open te houden. Het jaar 2016 wordt voor de vereniging en de stichting het ‘jaar van de waarheid’. De afdeling STIP van onze vereniging (die ook het beleidsplan Stip op de Horizon heeft ontwikkelt) zit niet stil. Hieronder in het kort wat intussen is gepasseerd:

 5  Oktober 2015 – College voorstel:

Het collegevoorstel wordt inzichtelijk. Men wil een nieuwbouw doelgroepenbad Wieringerwerf en er komt onderzoek naar nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie inclusief een zwembad in Anna Paulowna. Dit zal resulteren in een gefaseerde sluiting van “oude” baden, te weten: De Wirg (Nieuwe Niedorp), De Terp (Wieringerwerf), De Venne (Hippolytushoef), Den Krieck (Breezand).

Oktober 2015 – Activiteiten vereniging/stichting

Om draagvlak te creëren is er gelobbyd bij raadsfracties en belangengroeperingen om het collegevoorstel te ondersteunen.

Oktober/november 2015 – Opkomst belangengroeperingen

Vanuit de bevolking is er een aanzienlijke weerstand tegen het collegevoorstel, tevens zijn er  belangengroeperingen opgericht die invloed uitoefenen op politiek Hollands Kroon. Deze gebeurtenissen waren allemaal vlak voor het raadsbesluit.

Vanuit het raadsbesluit is het collegevoorstel verworpen. In het nieuwe raadsbesluit worden richtlijnen aangegeven over ‘hoe’ wij als zwembaden de komende jaren moeten functioneren. Hetgeen erop neerkomt  dat de 4 baden in overleg moeten treden om openstelling te behouden en verminderde jaarlijkse subsidie samen te verdelen. Baden hebben een jaar de tijd om met een  gefundeerd voorstel hierover te komen.

15 december 2015 – Uitvoering raadsbesluit

Oprichting HOZE (Hollands kroon Overlegorgaan Zwembad Exploitatie), onze Vereniging en Stichting nemen deel aan HOZE met als doel kennis en ervaringen te delen. Als eerste hoofdpunt zullen financiële kaders van de diverse baden aan de gemeente gepresenteerd dienen te worden.

Stand van zaken:

Ons zwembad blijft open, tenminste tot eind 2021!

Dit kost echter geld, uw bestuur komt op korte termijn met een gefundeerd plan over hoe wij dit gezamenlijk gaan opvangen.