Het behoeft geen uitleg dat de Algemene Ledenvergadering van 15 april opgeschort is. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

De jaarverslagen van Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer (ZWOV) en Triathlon en zwemclub Oude Veer (TZOV) worden t.z.t. naar de leden toegezonden. Graag vast extra aandacht voor de komende bestuursverkiezing.

– Aftredend en niet herkiesbaar ZWOV: Dorus Wajon

– Aftredend en niet herkiesbaar TZOV: Patrick den Das

– Voorstel nieuw bestuursleden ZWOV: Annet Huiberts en Bob Ellermeijer

– Voorstel nieuwe voorzitter TZOV en ZWOV: deze functies zijn nog niet ingevuld.