Taken:
Aansturen bestuur en verenigingskader
Het voorzitten van bestuurs- en ledenvergaderingen
Contact onderhouden met overheid en representatieve taken
Aanwezig zijn bij belangrijke evenementen.