Onze vereniging heeft de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s.  Zaterdag 6 mei zal Erik Willems van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in het zwembad ‘Den Krieck’ licentie feestelijke uitreiken.  De plechtigheid is om 11.30 uur waarbij de wethouder van de Gemeente mevrouw Mary van Gent ons zal toespreken.

Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. Sinds jaren wordt er op de plaats waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als:  is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

De afdeling Elementair van Triathlon- en zwemclub Oude Veer heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.

Martin Elbertsen van Oude Veer: “Wij zijn heel blij met deze certificering, we weten dat onze lessen deugen en wij voldoen aan de duidelijke richtlijnen en vereisten voor bij het Zwem-ABC. Ouders kunnen bij het kiezen voor ons verzekerd zijn van kwaliteit.  Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen vanaf 1 januari 2018 het Zwem-ABC nog uitgeven”. Naast het behalen van de licentie is Martin ook trots over de kwaliteit van het zwemwater: “H water heeft vrijwel geen chloor luchten, wat vooral ideaal is voor zwemmers met allergie en luchtwegen problemen”.