Er is (gelukkig) veel aandacht in de media geweest over de voorgenomen sluiting van baden in de regio. Dit scenario kan op langere termijn ook zwembad Den Krieck bedreigen, waardoor het zwemonderwijs in het verzorgingsgebied van het bad in gevaar zou komen. De vereniging Triathlon- en Zwemclub Oude Veer, organisator van de lessen, heeft ervoor gekozen om aan deze ontwikkelingen tegenwicht te bieden door de nadruk te blijven leggen op drie begrippen: veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid.

Onlangs berichtten we over het heugelijke feit van het behalen van onze certificering voor het Nationaal Zwem-ABC. Een mijlpaal voor ons bad en een bewijs van het streven naar veiligheid en kwaliteit. Het is logisch dat erg trots is op het behaalde resultaat. Het is echter geen reden om nu maar “achterover te leunen”. Omdat stilstand achteruitgang betekent zal Oude Veer altijd bezig blijven met vernieuwingen die de kwaliteit of veiligheid verbeteren of de lessen voor de leerlingen aantrekkelijker maken.

Ontwikkelingen

Er zijn ontwikkelingen in het zwemonderwijs die om een passend antwoord vragen. Allereerst stoppen veel kinderen na
het behalen van het A- of B-diploma met de lessen . Voor ons een uitdaging om ouders en verzorgers duidelijk te maken dat kinderen pas echt veilig en zelfstandig kunnen zwemmen wanneer ze aan de eisen voor zwemdiploma C voldoen.
Verder bestaat altijd de mogelijkheid de vaardigheden van de kinderen in het water te vergroten door het volgen van lessen “Zwemvaardigheid”. Deze bieden de kinderen een goede ondergrond voor bijvoorbeeld de wedstrijdzwemsport of het Zwemmend Redden.

Daarnaast worden elders cursussen aangeboden die een snel traject beloven richting het diploma. Dit knelt volgens de vereniging op twee punten: Ieder kind heeft een eigen leertempo waardoor het zwemlestempo vaak niet bijgehouden kan worden. Ook zijn dit in de regel dure cursussen waarvoor velen moeite hebben het lesgeld op te brengen. Gemeenten ondersteunen het reguliere zwemonderwijs met regelingen om dit onderwijs financieel bereikbaar te maken voor de minima. Om het zwemonderwijs toegankelijk te houden voor alle kinderen kiest Oude Veer ervoor alleen het reguliere zwemonderwijs aan te blijven bieden.

Toekomst

De zwembaden in Hollands Kroon gaan inderdaad een roerige tijd tegemoet. Bij zwembad Den Krieck is men echter vol vertrouwen dat men daar met de uitgebreide basis van vrijwilligers en het professioneel opgeleid personeel goed uit tevoorschijn zal komen. Het zwembad voelt zich gesterkt door het vertrouwen van meer dan tweehonderd verenigingsleden en de ouders en verzorgers van jaarlijks meer dan tweehonderdvijftig diplomazwemmertjes.