Heel Breezand Geeft. Onder dat motto wordt 13 oktober in de Zwaluwvluchthal opnieuw een veiling gehouden ten bate van drie goede doelen in ons dorp: sportvereniging ZAP, de Sint Jan-kerk en zwembad Den Krieck.

Na de succesvolle vuurdoop van 2016, toen de organisatie na aftrek van kosten ruim 26.000 euro tussen ZAP en de kerk mocht verdelen, gaat de ‘Heel Breezand Geeft-veiling’ dit najaar op herhaling. Nieuw is dat zwembad Den Krieck meedeelt in de opbrengst van de veiling. Onze stichting ontvangt 5% van de netto veilingopbrengst + 1/3 van de meeropbrengst t.o.v. 2016. Wat resteert wordt dit jaar als volgt verdeeld: 60% voor de kerk St.Jan en 40% voor sportvereniging ZAP.

Hoewel het evenement nog even op zich laat wachten, is het veilingcomité al druk doende om voldoende kavels bij elkaar te krijgen. Onder onder (eerder betrokken) inwoners en bedrijven is een brief verspreid, waarin Breezanders worden opgeroepen nieuwe spullen voor de openbare verkoop beschikbaar te stellen. Workshops, klussen, tegoedbonnen, niets is te gek. De organisatoren gokken op bijna vierhonderd zaken die onder de hamer komen. Daarbij is niets te dol: hoe creatiever en gekker, des te beter.

Catalogus

Formulieren met daarop vermeld de geschonken kavels moeten voor 17 september worden ingeleverd, zodat de veilingcatalogus in orde kan worden gemaakt. De catalogus is naar verwachting ongeveer een week voordat Heel Breezand Geeft wordt gehouden online te bekijken via www.breezandsamensterk.nl.

Kijkuurtje

Voordat 13 oktober om acht uur ’s avonds de Heel Breezand Geeft-veiling start, is er een kijkuurtje. Bezoekers kunnen van zeven tot acht uur alle kavels komen bekijken in de Zwaluwvluchthal aan het Ceresplein.

Artikel en foto uit Schager Courant.