pijl

Installatie AAP

Huisregels

Directie en personeel heten u van harte welkom in Zwembad Den Krieck. Voor een prettig verblijf voor u en uw medebezoekers is het uit oogpunt van veiligheid, hygiëne en orde van belang dat u kennis neemt van onderstaande huisregels.

 1. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. Bermuda’s zijn toegestaan, mits deze boven de knie blijven.
 2. Niet met schoenen in de zwemzaal en het blotenvoetengedeelte (de gele tegels).
 3. Hardlopen is in de zwemzaal niet toegestaan.
 4. Maak voor het opbergen van uw waardevolle eigendommen, gebruik van de kluisjes.
 5. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar en ouder, die in badkleding gekleed is en beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 6. Glaswerk is in de zwemzaal niet toegestaan.
 7. Duiken in het instructiebad, ondiepe gedeelte van het 25-meter bad en door banden is niet toegestaan.
 8. Aanwijzingen door het personeel dienen opgevolgd te worden.
 9. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 10. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 11. Het is niet toegestaan zich zonder reden in, of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 12. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.
 13. Het complex is voor uw en onze veiligheid voorzien van camera's

 

Klachten/vertrouwenspersoon

In het kader van de aanpak van ongewenst gedrag is er een vertrouwenspersoon voor alle activiteiten die binnen Zwembad Den Krieck plaatsvinden.

Dit is Dr. J. Osinga, te bereiken via telefoon 06-55133748.