Zwembad “Den Krieck” in Breezand heeft als één der eerste baden in Nederland dit systeem geïnstalleerd en werkt tot grote tevredenheid van publiek en personeel ruim 40 jaar met deze installatie !

Voor de kwaliteitsbewaking heeft Van en Heuvel Watertechnologie BV zich zowel ISO 9001 als CE gecertificeerd.

De productnaam van de zoutelectrolyse systemen is “CHLORINSITU”.

Dit betekent letterlijk : chloor ter plaatse maken. Het is v.d.Heuvel gelukt het principe van zout-electrolyse toe te passen in betrouwbare installaties welke ter plekke (in het zwembad) chloor produceren uit doodgewoon keukenzout !

Dus transport, opslag en overslag van zware chemicaliën is niet meer nodig. Er zijn diverse soorten “Chlorinsitu-systemen” maar eigenlijk wordt per zwembad bekeken en geïnventariseerd wat de wensen van de klant zijn en welk systeem het beste past bij het desbetreffende zwembad.

De “Chlorinsitu II en IV” systemen zijn het meest gangbaar (in zwembad “Den Krieck” is “Chlorinsitu II” toegepast ) .

Het “Chlorinsitu II” systeem vervaardigt uit zout een chloorproduct van 5 gram chloor per liter. Dit chloorproduct kan dan uit een chloor-buffervat aan de verschillende baden worden gedoseerd. Door gebruik van “Chlorinsitu II” systeem wordt het zuurverbruik hier tot nul gereduceerd. Ter vergelijking conventioneel chloorbleekloog bevat ca.150 gram chloor per liter en heeft een Ph-waarde van ca.14 en zal er dus een zuur toegevoegd moeten worden om de Ph-waarde te corrigeren.

De diverse “Chlorinsitu” installaties worden overigens reeds gebruikt in meer dan 200 baden, alsmede in sauna’s. Ook in het buitenland is v.d. Heuvel actief met het milieuvriendelijk desinfecteren van zwembadwater. Er zijn reeds diverse systemen geplaatst in België, Duitsland, Rusland en Tanzania.

Tevredenheid ook in “Den Krieck”. Uit regelmatige metingen en contrôle blijkt het zwemwater steeds van prima kwaliteit, terwijl de bezoekers van “Den Krieck” het voordeel hebben van vrijwel geen chloorluchten, wat vooral voor cara-patiënten ideaal is.